Нина ГАВР - Гавришова Нина Андреевна, журналист, кандидат биологических наук. Персональный сайт. Мысли, размышления, анализ, советы, народная мудрость.

Записки журналиста

Статьи: Социум

Сучасна ситуація в сільському господарстві та прогноз – аж до федералізації України

Источник: Архив И.К. Цикунова
Добавлено: 2012-12-08 02:03:19

   За спеціальною методикою проведено аналіз стану і прогноз перспектив розвитку  рослинництва України. Використана методикабагатопланової системи ситуаційного аналіза«Мультісан»[1]
   Виділення й обробка значимоїінформації на фоніінформаційного шума  забезпечили  формування  проблемної областівиробництва та проведення прогнозних досліджень.
     Інформація,  яка циркулює у суспільстві, як правило, не міститьнеобхідних  даних,  тому що  виготовляється в рамках інших процедур і зіншими цілями.Так,  статистична інформація має характер звіту,економічна - соціальний. Статистична інформація фіксуєминуле. Економічна ( напрклад, бюджет) – малює, як правило, райдужні перспективи. Не те, неінше окремо не годиться для прогнозування, прогнозна інформація має  об»єднувати в єединій прогнозній моделіминуле, сучасне й майбутнє.
     Це забезпечує запропонована  трьох етапна процедура
    Як початкові дані використовуються офіційні статистичні дані за 1990-2009 рр.
    З урахуванням даних виробництва основних  сільськогосподарських культур  до  2009 року, на графіках наочно показана динаміка виробництва продукції
   На графіках видно, що майже всі культури мають падіння виробництва в 1996 - 2000 рр. Очевидно, це пов'язано з тим, що в цей час відбулася фактична зміна історичної форми суспільної потреби, пов'язаної з виробництвом цієї продукції. До того (при соціалізмі) суспільна потреба мала наступний зміст: « Виробництво продуктів харчування і сировини для легкої промисловості відповідно до планових показників ( не дивлячись на дійсну вартість продукції)». В даний час  потреба придбала іншу форму: «Рентабельне виробництво продуктів харчування і сировини для легкої промисловості в умовах конкуренції з іноземними фірмами». Цим можна пояснити те, що такі культури як соняшник і рапс, маючи успіх на міжнародному ринку, демонструють значне зростання. Тоді як інші продукти, призначені, в основному, для внутрішнього споживання, або демонструють падіння виробництва, або насилу відновлюють рівень колишнього Радянського Союзу.
   Виключення складають, мабуть,  рапс і картопля. Рапс уникнув помітного падіння, оскільки його виробництво відбувалося в рамках потреби, що вже змінилася, а картопля трималася на одному і тому ж рівні із-за стійкого внутрішнього попиту.
   Оцінка ступеня забезпечення ресурсами розглянутих суспільних потреб в сучасній історичній обстановці та аналіз  приведених оцінок ресурсів показує, що всі необхідні потреби забезпечуються в даний час у кращому разі на 30%. Виключення складає, хіба що ринок, який відпущений на милість закордонного покупця. Тому такі культури як рапс і соняшник процвітатимуть, поки не зміниться кон'юнктурана світовому ринку. 
     Плодові і бурак не витримають світової конкуренції і втрачатимуть свої позиції. 
   Зернове господарство вимагає  серйозної реформації: зернові займають особливе місце. По-перше, хліб - традиційний продукт харчування, по-друге, при сучасних цінах на енергоносії його виробництво стає не рентабельним. Тому держава повинна розробити спеціальну доктрину по використанню хліба:
     - або, як в Радянському Союзі,  ввести значну дотацію,
     -  або, як на Заході, мінімізувати споживання хліба,
     - або...    
   Крива зростання використання ресурсу (наприклад, фінансового), яке виникло в 1990 р., у даний час досягає 30%.
   При такому темпі розвитку проблема виходить за рамки економічної в соціально-політичну область і, навіть, в область менталітету (див. схему проходження інформації в суспільстві в [2]). Річ у тому, що, будучи у складі Радянського Союзу, Україна не перейшла від екстенсивного способу ведення сільського господарства до інтенсивного, втой час як провідні західні країни це давно зробили. В результаті наші сільгоспвиробники програють в конкурентній боротьбі із Заходом, і вимушені торгувати на їх умовах. Перебудова ж сільськогосподарського виробництва на інтенсивний спосіб ведення вимагає, перш за все, перебудови всієї інфраструктури сіла і перетворення менталітету сільських жителів. А це - справа не одного покоління. Таким чином, швидке кардинальне перетворення села в Україні просто не можливе з об'єктивних причин.
   Усе вище назване дозволяє сформулювати наступні варіанти розвитку подій у сільській господарській галузі.
    1. Ще років 10 уряд і парламент займатимуться політичними розбираннями, поки сільське господарство не потрапить у серйозну кризу і кардинальні перетворення стануть неминучими.
    2.  Найдеться досвідчений  політик, який зможе років через 4 провести через парламент земельну реформу, і почнеться продаж землі.
    3.  Зміниться кон'юнктура  західного ринку і постане питання про пошук нових ринків, що приверне увагу політиків до вирішення проблем сільського господарства.
    4.  Суперечності між коаліцією і опозицією приведуть до реалізації того або іншого плану федералізації, і тоді в східних областях почнеться процес інтенсифікації сільгоспвиробництва,  в західних - продаж землі західним інвесторам.
   На жаль, будь-який з цих варіантів пов'язаний з серйозними соціально політичними проблемами, вирішення яких лежить в області геополітичної самосвідомості Українського Суспільства.

 

 

-=-=-=

 

 

1.    «Мультисан»

 

 

2. .Цикунов І.К. Кібернетичний аналіз інформаційного простору суспільства//Політичний менеджмент, 2005.- №; (13).- С.  3-15.


Понравилась статья? Поделись с друзьями!
Добавить в избранное Добавить в Google - Закладки Добавить в Яндекс.Закладки Добавить в Facebook Добавить в Twitter Добавить в Мой Мир Добавить в Мемори Запостить в ЖЖ Запостить в блог на Liveinternet Поделиться на WOW.ya.ru 0
Нравится
URL
HTML
BBCode


Оглавление   |  На верх


Nik (заполнить обязательно)
Ваш E-Mail Используется только для того что бы вы знали где и какую сделали запись
Комментарий
HTML-теги Вырезаются!!! _SOOBDELHTML2_ (pdf, object, swf)
* Введите защитный код из символов, отображенных в виде изображения.
Если вы не можете прочитать код с изображения, нажмите на изображение для генерации нового вида кода.
 

Страница сгенерирована за 0.024 сек..