Нина ГАВР - Гавришова Нина Андреевна, журналист, кандидат биологических наук. Персональный сайт. Мысли, размышления, анализ, советы, народная мудрость.

Записки журналиста

Статьи: Психология

НАВІТЬ ДУЖЕ СМІШНІ ЧУТКИ - це серйозно!

Добавлено: 2008-04-16 10:27:24

  І не дивно: цим засобом здавна не гребували  видатні диктатори. За свідченням Плутарха, "люди, що вмовляли Цезаря прийняти  цю владу, поширювали в народі  чутки нібито засновані на  Сивиллиних книгах,  про  можливість завоювання парфянського царства римлянами тільки під предводительством  царя, інакше ж воно недосяжно”.  Подібні приклади не поодинокі. У різні часи в період війни  лідери намагалися зменшити бойовий настрой  ворожих військ вдаваним  „витоком  інформації” про свою силу ,  просто кажучи  користувалися механізмом  „розпускання  чуток”.
  Вивчення природи чуток   у закордонній науці почалося   в 20-ті роки минулого сторіччя,  в  30-х створювалися спеціальні комерційні  фірми, які займалися поширенням поголосу  в інтересах своїх клієнтів.  А 60-ті – роки  організації в США спеціальних центрів   з контролю інформації такого ґатунку. У службах, пов'язаних з  комунікативними технологіями  (PR-технології) з'явилася  професія фахівця з чуток.
     Що ж таке чутки й чому вони виникають?
    У середині ХХ сторіччя  найбільш близько  до суті явища  підійшли  американські дослідники  Г. Олпорт і Л. Постмен . У книзі „Психологія чуток”  вони визначили дві основні вимоги, яким відповідає інформація, що попадає в категорію чуток:       1/ вона  повинна мати істотне значення  як для передаючого, так і для приймаючого ; 2/  має бути в якомусь ступені невизначеною,   залишаючи місце для власних  домислів і гіпотез.
   Наявність лише двох ознак („особистісні” й „ситуативні”),  забезпечує велику  розмаїтість  типів чуток, циркулюючих у суспільстві: агресивні, чутки-бажання, викриття,  жахаючі чутки... Їх „природна сила” - у високій швидкості  поширення  й ефективності. За  оцінками фахівців  у галузі масової комунікації, нині пропаганда з використанням чуток    перебуває  в одному ряді з такою, що розповсюджується  за допомогою офіційної преси, радіо, телебачення. Можна  сказати, вони  значаться з ними „в  тій  самій ваговій  категорії”.
     Чутки ініціюються, трансформуються, і навіть, як кажуть, самотранслюються, конкуруючи  по масштабності з новинами, які  розповсюджуються  у „законному  й обов'язковому режимі”. Чутки   використовують, з ними  намагаються боротися - найчастіше безуспішно, хоча протистояти деструктивним  чуткам, звичайно ж, треба.
      Втім, як і в  медичній практиці, краще  все ж таки вдаватися  до   методів  профілактики цього специфічного соціального зла, а   важкі запущені випадки  потрібують  лікування-протидії. Характерно, що дестабілізуючі  суспільство чутки виникають, як правило,  при вакуумі інформації,  або її  необґрунтованому дозуванні й суперечливості.
   На думку Н.Н. Корнєва й  А.Б. Коваленко,    чутки  є  міфами  пересічної свідомості, які  часто виникають на емоційному рівні, при тому  «...із протилежним знаком, як розплата  за відсутність  інформаційної свободи  та низьку інформаційну культуру суспільства».  А тому боротьба з ними - процес  складний  і творчий, який  вбирає в себе  високу компетентність у питаннях природи  чуток,  їхнього змісту, психологічного забарвлення, інтенсивності - з урахуванням мети  і засобів  поширення. 
      До речі, розповсюдження чуток  розглядається  деякими вченими і як соціальна діяльність у сучасному  суспільстві  -   одна з форм участі в політичному житті країни корпоративних груп, політичних об'єднань, владних структур, окремих громадян.  До слова,  політиків, які обирали  шлях правди, намагалися ділитися з населенням всією повнотою інформації, не  дуже багато. Як  указав В.В. Латинов, методом профілактики  чуток  і зниження стурбованості в суспільстві володіли В. Ленін, У. Черчілль, Че  Гевара. Вибір такої інформаційної політики вимагає мистецтва безпристрасної, не перекрученої суб'єктивізмом  і страхами  реальної оцінки можливого ходу подій, а також знання характеру впливу чуток і можливостей  їхнього спростування, з урахуванням поінформованості  самого супротивника.
    Основними принципами запобігання  й профілактики чуток, на думку цього ж автора, є такі:
      1/ інформаційна відкритість і правдивість, заборона на перекручування фактів заради короткострокових вигід;
      2/ закріплення в людей  переконаності в деструктивній природі  самих чуток.
    Більш складним вважається завдання  активної протидії  чуткам, які вже виникли. За даними сучасних психологів,  стратегія  зниження  обсягу циркулюючих чуток та організація протидії їм включає наступну  послідовність заходів:
     1/ Аналіз масштабів поширення  чуток  і можливого збитку.
     2/ Встановлення причин появи, мотивів і каналів  проходження.
     3/ Проведення бесід з особами, на яких вплинули  чутки, й  з потерпілими від них.
   4/ Надання громадськості якомога більш повної інформації з питань, які  стали предметом чуток.
    5/ Розробка конкретних заходів  щодо нейтралізації чуток і  наслідків  їх поширення.
      З огляду на підступну природу більшості чуток,  фахівці  радять у діловому спілкуванні намагатися не стати для співрозмовника об'єктом маніпуляції чутками. Основне правило реагування   на їх використання  партнером полягає в тому, щоб  змусити його самого  переконувати  в правдивості або вірогідності  озвучених ним  чуток. Для цього доцільно  більше задавати питань  типу:
   „Я про це нічого не чув . Скажіть докладніше, звідки вам це відомо” 
   „А чому ви самі схильні вважати, що це відповідає дійсності?”
    „Мене непокоїть  ваше прагнення  звести розмову до обговорення недостовірної інформації. Не будемо даремно витрачати час”.
     У своїх власних  реакціях на „ін'єкцію” чуток прагніть бути якомога більш  доброзичливими, спокійними. Головне  -  не пускайтеся в пояснення, не висловлюйте ніяких доводів.  Пам”ятайте, чим наполегливіше ви спростовуєте слух, тим сильніше  втягуєтеся в розставлену пастку.

 

 


Понравилась статья? Поделись с друзьями!
Добавить в избранное Добавить в Google - Закладки Добавить в Яндекс.Закладки Добавить в Facebook Добавить в Twitter Добавить в Мой Мир Добавить в Мемори Запостить в ЖЖ Запостить в блог на Liveinternet Поделиться на WOW.ya.ru 0
Нравится
URL
HTML
BBCode


Оглавление   |  На верх


Nik (заполнить обязательно)
Ваш E-Mail Используется только для того что бы вы знали где и какую сделали запись
Комментарий
HTML-теги Вырезаются!!! _SOOBDELHTML2_ (pdf, object, swf)
* Введите защитный код из символов, отображенных в виде изображения.
Если вы не можете прочитать код с изображения, нажмите на изображение для генерации нового вида кода.
 

Страница сгенерирована за 0.253 сек..