Нина ГАВР - Гавришова Нина Андреевна, журналист, кандидат биологических наук. Персональный сайт. Мысли, размышления, анализ, советы, народная мудрость.

Записки журналиста

Статьи: Киев - былое

Від Маріїнської громади сестер-жалібниць до 1-ого з”їзду Товариства Червоного Хреста України

Добавлено: 2008-12-20 11:11:40

    Громада під егідою Червоного Хреста спочатку була при Олександрівській міській лікарні (тепер Центральна міська клінічна лікарня), деякий час винаймала приміщен­ня на розі сучасних вулиць Червоноармійської та Жилянської. З 1880 року при ній діяла безко­штовна амбулаторія (містилася на сучасній вул. О. Гончара, 32), з часом Громада створила відділення на Подолі - розпочався прийом хворих ще й  у „нижньому місті”, на вулиціХорива. Тут  також була лікарня й амбулаторний пункт.Основна ж діяльність  історично відбувалася на Маріїнсько –Благовещенській вулиці (нині Саксаганського, 75). Тут у 1881 році громада придбала садибу завдяки пожертві під­приємця і доброчинця Н. Терещенка. 1882—83  роки -  зведення двох будин­ків (які не збереглися) за проектами архітекторів В. Ніколаєва та В. Сичугова. Один з них призначався власне для громади, другий — для лікарні, амбулаторії та аптеки.   Будинок лікарні впродовж 1901—2 років споруджено за про­ектом військового інженера. Д. Седельникова, який здійснив проектування і ке­рування  будівництвом безкоштовно. У 1913—15 роках  за проектом відомого у Києві  архітектора. В. Рикова  зведено  головний буди­нок. Він   являв новий для свого часу вид лі­карняного будинку, збудованого громад­ським коштом. За первісним плануван­ням, триповерховий будинок мав напівпідвал, який  призначався для тех­нічних і господарських потреб, на пер­шому поверсі були аптека та амбула­торія. Другий і третій поверхи займалиприймальна зала, до­мова церква Покрови Пресвятої Бого­родиці,  житлові приміщення сестер милосердя,  а також курси для підготовки сестер милосердя.
   Навчання  на курсах спочатку тривало з квітня по жовтень, а з 1889 року курси стали дворічними. Про фундаментальність підготовки свідчить  список дисциплін, які викладалися, а також педагогічно-викладацький склад. Судіть самі. Вивчалися наступні  предмети: анатомія, хірургія, гігієна -  викладачами були професори М. А. Тихомиров, П. І. Морозов, В. Д. Орлов; фізіологію викладав приват-доцент. І. Г. Савченко, про акушерство й жіночі хвороби майбутні сестри  милосердя дізнавалися з лекцій досвідченої лікарки 3. Н. Свірської-Подвысоцької; фармакогнозію викладав магістр фармації М. М. Кублі, а патологію, терапію й фармакологію узяв на себе сам професор  Підвысоцький В. В., який здійснював і загальне керівництво Курсами. Крім названих учбових дисциплін були в програмі „духовні бесіди”- із священником  М.І. Вишневецьким. Викла­дали на дворічних курсах, працювали в лікарні у різний час та брали участь у діяльності громади відомі лікарі та вчені — Є. Афанасьєв, М. Вашетко, М. Нещадименко, О. Павловський, В. Підвисоць-кий, І. Руберт, К. Тарасов, І. Титов, К. Трітшель та інші. У 1910-х роках  завідував курсами і був головним ліка­рем   М. Миловидов.
   Абітурієнтками  курсів ставали переважно ті, хто закінчив навчальні заклади 2-го або3-го розряду, тобто  тодішні  «гімназії або прогімназії».
   На 1 січня 1895 р. чисельність курсисток становила 55 ( спочатку їх було 15), у 1913–му стало 118 сестер-жалібниць. Утриму­валася вони  на пожертви приватних осіб, Товариства Червоного Хреста, Києво-Печерської лаври, Міської управи то­що. Частина сестер  жили  на повному забезпеченні в Громаді. Утримання таких  сестер обходилося у 241 руб. 40 коп. річних. На цей час Громада володіла капіталом у 164.790 руб. Крім того,  рухомого й нерухомого майна було на  103.472 руб.В особливий фонд на забезпечення непередбачених потреб  відрахували 15 тисяч рублів. Такі „непередбачені” обставини склалися невдовзі -1897 року, коли у Києві почалася  тифозна епідемія. У той час для 40 хворих чоловіків  нове відділення відкрила Києво-Печерська Лавра, ігуменія Покровського монастиря  Анастасія спеціально пристосувала  під тимчасову  лікарню  приміщення   для  хворих на тиф жінок, і Маріїнська громада сестер-жалібниць  теж облаштувала лікарню для  40 тифозних жінок.    Сестри-жалібниці  завжди йшли назустріч нужденним,  відіграли значну роль і в допомозі пора­неним під час 1-ї світової війни.
   До речі,  прикрашають колишню головну будівлю надзвичайно вдалі скульптури: чотири жіночі постаті,  які  позбавлені будь-яких атрибутів, своїмистрункими й витонченими пропорціями та природністю рухів  є узагальненим уособ­ленням сестер-жалібниць Маріїнської громади.Бічні  барельєфні композиції, які   присвячені сю­жетам лікування («Бинтування поране­ного» та „Полегшен­ня страждань хворого або вмираючого) ніби єднають  тему милосердя з патріотичними і тра­гедійно-суворими настроями напере­додні 1-ї світової війни. Й такі деталі,  як рельєфні зображення жертовників з вогнем та двома переплетеними зміями,  підкреслюють поєднання сим­воліки жертовного служіння і медично­го знання,  являють виразну емблему призначен­ня будинку. Це і зразок вдалого синтезу ар­хітектури і мистецтва, й цінний елемент архітектурного й історичного середовища Києва.  Мабуть, саме  тому 15—18 квітня 1918 року в цій садибі зібрався 1-й з'їзд Товарист­ва Червоного Хреста України, з якого веде початок національна добровільна громадська організація. На з'їзді було обрано Організаційний комітет у скла­ді професора Київського університету М. Дітеріхса, лікарів С. Кобзаренка, Є. Лукасевича та ін. Згодом  у цьому приміщенні відбувся з'їзд товариства з представниками медико-санітарних ор­ганізацій Союзу земств і Союзу міст. Найважливішими завданнями було ви­значено евакуацію військовополонених усіх армій, які воювали в Україні, допо­могу біженцям, дітям-сиротам, бороть­бу з тифом та іншими масовими інфек­ціями, створення шпиталів, пунктів харчування.
   1998 року ліворуч  від центрального входу в історичну будівлю відкрито меморіальну дошку з червоного граніту з викарбуваним текстом – в пам” ять про 1-ий з”їзд Товариства Червоного  Хреста  України.


Понравилась статья? Поделись с друзьями!
Добавить в избранное Добавить в Google - Закладки Добавить в Яндекс.Закладки Добавить в Facebook Добавить в Twitter Добавить в Мой Мир Добавить в Мемори Запостить в ЖЖ Запостить в блог на Liveinternet Поделиться на WOW.ya.ru 0
Нравится
URL
HTML
BBCode


Оглавление   |  На верх


Nik (заполнить обязательно)
Ваш E-Mail Используется только для того что бы вы знали где и какую сделали запись
Комментарий
HTML-теги Вырезаются!!! _SOOBDELHTML2_ (pdf, object, swf)
* Введите защитный код из символов, отображенных в виде изображения.
Если вы не можете прочитать код с изображения, нажмите на изображение для генерации нового вида кода.
 

Страница сгенерирована за 0.069 сек..