Нина ГАВР - Гавришова Нина Андреевна, журналист, кандидат биологических наук. Персональный сайт. Мысли, размышления, анализ, советы, народная мудрость.

Записки журналиста

Статьи: Киев - былое

Майже 90 років тому садиба графині перейшла у власність Академії Наук

Добавлено: 2009-01-02 16:51:30

     А цьому, можна вважати, передували події аж 1907 року, коли під керівництвом Михайла Грушевського було започатковано роботу Українського наукового товариства (УНТ). Після лютневої революції 1917 року видалося можливим на загальних зборах УНТ поставити питання про створення «Української Академії наук» (УАН) та розробку статуту Академії. Для цього обрано спеціальну комісію з 12 осіб. На жаль, комісія так і не розпочала свою роботу. Лише у травні 1918 року тогочасний міністр освіти Микола Василенко (історик держави і права) повернувся до ідеї розбудови національної Академії наук і за­пропонував Володимирові Вернадському взяти участь у заснуванні академії. І вже 17 вересня було вироблено остаточну концепцію створен­ня Академії як державної організації (що передбачала відмову від тра­ктування УАН як громадської установи з гуманітарним профілем).
   Втілювалася ідея стараннями керованої Володимиром Вернадським групи перших українських академіків, серед яких були: Агатангел Кримський — філолог, україніст та сходознавець; Дмитро Багалій-історик, автор монографії про Григорія Сковороду; Павло Тутковський — видатний геолог, гідрогеолог (розробив план артезіансь­кого водопостачання Києва); Євген Тимченко— мовознавець-україніст. Завдяки Їхнім зусиллям 14 листопада 19 і 8 року було ухва­лено та затверджено «Закон про заснування Української Академії на­ук», А 27 листопада відбулося її перше установче Спільне зібрання. На ньому обрали голову-президента Академії Володимира Вернадського та її неодмінного секретаря Агатангела Кримського, кандидатури яких було затверджено Гетьманом Скоропадським. 12 — 16 грудня сформували правління Академії.                               
    Нерідко в умовах постійних тогочасних змін влади УАН доводи­лося виборювати своє право на існування та служіння своєму наро­дові. Так, коли директорія поставила питання про евакуацію різних установ та Української Академії наук із Києва до Кам'янець-Подільського, засідання Спільного зібрання АН 25 січня 1919 року од­ностайно ухвалило: Академія наук, як найвища наукова установа, на­далі залишатиметься в Києві і без перерви вестиме свою роботу.
    А 8 лютого 1919 року Спільне зібрання АН (після встановлення нової» радянської влади) доручає президентові Володимиру Вернадсь-кому й секретареві Агатангелу Кримському від імені Української Ака­демії Наук звернутися до Народного Комісара освіти з клопотанням про виділення коштів, надання друкарні та приміщень для Академії. Про це згадував Володимир Вернадський у щоденникових записах від 10 лютого: «...Вранці — засідання фізико-математичного відділення Академії наук. Вибори В.Кістяківського. Потім засідання комісії з пи­тань організації досліджень донецького кам'яного вугілля під голову­ванням С.Тимошенка... Добилися багато чого для Академії наук. Завт­ра повинно появитися в «Київському комуністі». На наступному засіданні,   12 лютого Агатангел Кримський доповідав, що Народний Комісаросвіти ВолодимирЗатонський прихильно поставився до Академії та наказав, щоб усі новообрані члени АН додержувалися своїх прав та обов'язків. За його наказом Українській Академії наук було пере­дано садибу з відомим будинком архітектора Беретті (й донині в ньо­му знаходиться Президія Національної Академії Наук). З 1919 до 1921 року тут працював перший президент Української Академії Наук, на честь якого в 1963 році на фасаді будинку відкрито мармурову меморіальну дошку. Адже він був не тільки талановитим організатором науки, а й вченим, без перебільшення, глобального масштабу, творцем нового наукового світогляду, в центрі якого – поняття про ноосферу .


Понравилась статья? Поделись с друзьями!
Добавить в избранное Добавить в Google - Закладки Добавить в Яндекс.Закладки Добавить в Facebook Добавить в Twitter Добавить в Мой Мир Добавить в Мемори Запостить в ЖЖ Запостить в блог на Liveinternet Поделиться на WOW.ya.ru 0
Нравится
URL
HTML
BBCode


Оглавление   |  На верх


Nik (заполнить обязательно)
Ваш E-Mail Используется только для того что бы вы знали где и какую сделали запись
Комментарий
HTML-теги Вырезаются!!! _SOOBDELHTML2_ (pdf, object, swf)
* Введите защитный код из символов, отображенных в виде изображения.
Если вы не можете прочитать код с изображения, нажмите на изображение для генерации нового вида кода.
 

Страница сгенерирована за 0.264 сек..